23 February 2007

Σερίφηδες!

Και επειδή δεν τους μπορώ τους σερίφηδες, πόσο μάλλον τους άσχετους σερίφηδες παραθέτω μερικούς ΝΟΜΟΥΣ του Κράτους , μιας και στους "νομοταγείς" μόνο η γλώσσα της νομιμότητας μετράει!!

Ν 2472/1997( Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) “Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) “Ευαίσθητα δεδομένα”, τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

γ) “Υποκείμενο των δεδομένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

δ) “Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

ε) “Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”), κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.

στ) “Διασύνδεση”, μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό.

.....

ια) “Συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επίγνωση, και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.


Άρθρο 7

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:......

Και άλλα πολλά που ΜΟΝΟ εάν κάτσει κάποιος και τα διαβάσει αφήνοντας κατά μέρος τις "προσωπικές εκτιμήσεις" και "απόψεις" μπορεί να γίνει κουβέντα ουσίας!

Ααα ρε Έλληνα πόσο σου αρέσει να μιλάς και να φωνάζεις χωρίς καν να έχεις ψάξει πρώτα τι θα πεις !!Ανοίξτε και κανα έρμο βιβλίο!!

"Ο κακός"

15 comments:

xBerliner said...

Όπως είπα και σε σχόλιο σε προηγούμενο ποστ εδώ, οι πινακίδες του αυτοκινήτου δεν είναι προσωπικά δεδομένα.
1ον Γιατί το αυτοκίνητο μπορεί να το οδηγεί και κάποιος άλλος, όχι αναγκαστικά ο ιδιοκτήτης (δεν δείχνει δηλαδή τον παραβάτη).
2ον Δεν είναι ευαίσθητο γιατί είναι ούτως ή άλλως φόρα παρτίδα διαθέσιμες σε όλους. Ο αριθμός ταυτότητας μας δεν είναι διαθέσιμος σε όλους.
Όσα γράφεις είναι σωστά για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ξεκινάς με λάθος υπόθεση, ότι ο αριθμός πινακίδας είναι προσωπικό δεδομένο (που δεν είναι)

Kapetanios said...

Μα δεν το υποθέτω εγώ φίλε μου-και καλώς ήρθες - ο νομοθέτης το ορίζει ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ!!
Λέει ότι α) “Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.
Οι πινακίδες ασφαλώς και προσδιορίζουν τα υποκείμενα των δεδομένων! Εφόσον "φωτογραφίζουν" τον ιδιοκτήτη φτάνει!
Δεύτερον: Ένα τέτοιο μπλογκ μπορεί να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στον υπολογιστή ενός ασφαλίτη να κάνει την δουλειά του ξεκούραστα! Αντιλαμβάνεσαι ότι το μέγεθος των πληροφοριών και των φωτογραφιών που θα προκύψει- με την βοήθεια όλων μας- από την λειτουργία αυτού του μπλογκ για κανένα χρόνο, είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ!!!
Όμορφα και κιμπάρικα μπορείς να αναδείξεις το ΤΕΡΑΣΤΙΟ πρόβλημα τις ανυπαρξίας χώρων παρκιν , να προτείνεις λύσεις, να στιγματίσεις συμπεριφορές οδηγών , να προσπαθήσεις να εμφυσήσεις στους αναγνώστες σου την ιδέα μιας διαφορετικής μετακίνησης και άλλα πολλά!! Αλλά βλέπεις ότι για να το κάνεις αυτό θέλει κόπο και ώρες , ενώ με ένα κλικ ξεμπέρδεψες , έκανες το κομμάτι σου και έχεις την συνείδηση σου καθαρή ότι και καλά προσέφερες στο κοινωνικό σύνολο! Ε βέβαια προσέφερες , αλλά σε ποιόν??
Ο ισχυρισμός ότι είναι ο ίδιο μαλάκας που σκοτώνει περνώντας με κόκκινο ή οδηγεί σαν τρελός στην Εθνική οδό είναι εκτός από αστείος και επικίνδυνος!! Μου θύμισε προηγούμενες δεκαετίες με τους νόμους περί τεντιμποϊσμού και την επικρατούσα τότε άποψη ότι εάν κάπνιζες στα 15 σου έπαιρνες και ναρκωτικά , βίαζες και κανα δυο τρις τσούπρες αφού βέβαια έκλεβες τον γείτονα σου και έσπαγες τις βιτρίνες των φαρμακείων για να πάρεις κανένα χάπι!!
Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι!!

Kapetanios said...

Επίσης ο νομοθέτης μιλάει για να είναι πιο σαφές το πλαίσιο για την "Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και για την "Διασύνδεση" φίλε μου και δεν είναι Μαλάκας που το γράφει!!

ο δείμος του πολίτη said...

Δεν κατάλαβα για ποιον πήγαινε το post, αλλά μου άρεσε. Αν και τα π[ερισσότερα τα ήξερα από το διαδίκτυο κάποιες λεπτομέρειες μου διέφευγαν.

Μαύρος Γάτος said...

Δεν έιμαι ούτε σερίφης ούτε άσχετος. Και οι πινακίδες ενός αυτοκινήτου ΔΕΝ είναι προσωπικό δεδομένο, τελεία και πάυλα. ΟΛΑ τα υποογραμμισμένα σου είναι ΑΣΧΕΤΑ, τόσο που να απορώ για την ικανότητά σου να κατανοήσεις τί γράφει. Την λύσσα που σε έχει πιάσει δεν μπορώ να καταλάβω.

Κάτι τέτοιες νοοτροπίες σαν τη δική σου είναι που μάς έχουν φέρει σε αυτό το ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΙ.

Kapetanios said...

Δείμο.. χαίρομαι που σου άρεσε! Και εμένα μου διέφευγαν και μου διαφεύγουν κάποιες ή και πολλές λεπτομέρειες αλλά ήμουν από καιρό ενημερωμένος στα βασικά σημεία του νόμου :))
Και αυτό γιατί για πάνω από 2 μήνες “έπαιξε” αυτό το θέμα σε φόρουμ που ήμουν διαχειριστής και βεβαίως με αντικείμενο "καβγάδων" θέματα πιο σοβαρά απ ότι μια υπέρβαση "καθήκοντος" 2-3 ανθρώπων !Παραμένει αστείο και μάλιστα κακόγουστο όσο βέβαια αφορά τους 2-3 , γιατί άμα πάρει διαστάσεις οργανωμένης ομάδας κρούσης "νομοταγών πολιτών" τότε τα πράγματα θα γίνουν ιδιαίτερα σοβαρά!
Την καλησπέρα μου.


Γάτε.. ούτε σερίφης είσαι-τουλάχιστον όχι ακόμη-ούτε και "άσχετος" απ ότι έχω -όπως σου ξανάπα - καταλάβει από την θεματολογία που αναπτύσσεις στο μπλογκ σου, μπλογκ που έβαλα απ τα πρώτα στην λίστα των αγαπημένων μου! Θολωμένος είσαι, ίσως από την "αγανάκτηση" που έχεις μαζέψει μέσα σου και δεν ξέρεις πως να την εκτονώσεις! Ξέρεις προτιμώ να σκέφτομαι αυτήν την εκδοχή παρά να πιστέψω ότι έχεις άλλους – πονηρούς - σκοπούς! Για την "λύσσα μου" -δεν με έχεις δει λυσσασμένο γιαυτό και τα εισαγωγικά- να πω ότι
δεν μπορώ τον χαφιεδισμό στο όνομα του δημόσιου συμφέροντος, και τους "αγανακτισμένους νομοταγείς πολίτες".
Δεν ξέρεις ποιο είναι και τι πάει να πει ΜΑΥΡΟ ΧΑΛΙ γιαυτό και σε διακρίνει μια ευκολία χαρακτηρισμών τέτοιου τύπου! Ξέρεις ,οι αφορισμοί και οι δαιμονοποιήσεις είναι ίδιον της άγνοιας και καλό είναι να τις αποφεύγουμε!
Ε ναι δεν είναι προσωπικό μου δεδομένο το αυτοκίνητο που διαθέτω με συγκεκριμένους αριθμούς κυκλοφορίας ....είναι του γείτονα!!
Και μπορείς ΕΣΥ επειδή έχεις ένα μπλογκ για να κάνεις την πλάκα σου , να καταγράφεις και να δημοσιεύεις τις κινήσεις μου και μάλιστα σε βάθος χρόνου - κρατώντας αυτό το μπλογκ 1-2-3 χρόνια -επειδή ας πούμε μένω στην Αριστοτέλους , δεν έχω λεφτά για ιδιωτικό πάρκινκ, και προσπαθώ να βρω μέρος να βάλω το αυτοκίνητο μου 1-2 ώρες κάθε μέρα , βάζοντας το -που αλλού- όπου να ναι και μάλιστα 4-5 στενά πιο κάτω από εκεί που μένω!!!! Πας καλά ή πας Γιάννενα?? Και μάλιστα παροτρύνεις και τους άλλους να κάνουν το ίδιο!!! Ούτε και στα πιο κρυφά όνειρα του τελευταίου μπάτσου δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια τέτοια ιδέα και δημιουργήθηκε σε σένα και σε δυο άλλους φίλους σου, στην προσπάθεια να εξωτερικεύσετε μια οργή σας απέναντι σε κάποιους ..."σαν και μένα"! Κάνε ρε κανένα μπάνιο-κρύο κατά προτίμηση- και μετά κάτσε και σκέψου σοβαρά σε τι λούμπα πας να πέσεις!
Πάντως εγώ δεν μένω Αριστοτέλους , έχω πάρκιγκ στο σπίτι μου, δεν κατεβαίνω κέντρο παρά μόνο όταν έχω δουλειά-σπάνια- αλλά και αυτό να συμβεί έχω λεφτά για να το βάλω σε ιδιωτικό γκαράζ, και δεν πρόκειται να με βγάλεις φωτογραφία που να σκάσεις!!:)))
Αλλά εάν πάλι σπάσει ο διάολος κάνα ποδάρι και με βγάλεις καμιά μέρα φόρα παρτίδα στο μπλογκ σου τότε.....ψάξε βρες 2-3 καλούς δικηγόρους γάτε μου και πες στον πατέρα να πουλήσει κανένα οικόπεδο , για δεν σε σώνει τίποτα χαχαχαχα

Rodia said...

Χαίρετε... σας χαιρέέέέτισααα..? Χαίρετε λοιπόν καπετάνιε μου, εδώ στο λιμανάκι σου!:-))

Υπεύθυνη Δήλωση: Στο κυνήγι εναντίον του χαφιεδισμού και της προσβολής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομενων θα με βρεις πρώτη.

Πάμε παρακάτω: Αν το μπλογκ του Γάτου με τις πινακίδες μπορέσει να καταφέρει να αποτρέπει στο μέλλον "κακές" συμπεριφορές σερίφηδων της ασφάλτου (βλ. ελληνάρες οδηγοί) -πράγμα που δεν καταφέρνουν η τροχαία, κλπ αρμόδιες αρχές- ε, πώς να το κάνουμε; Του βγάζω το καπελο!

Για το αν η πινακίδα ενός αυτοκινήτου δείχνει ή δεν δείχνει τον κάτοχό του, όλοι γνωρίζουμε πως τον δείχνει. Οπως ακριβώς δείχνει το δελτίο ταυτότητας το δράστη ενός εγκλήματος. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο δράστης δεν αφήνει την ταυτότητά του στον τόπο του εγκλήματος!!!

Το παράνομο παρκάρισμα δεν λογαριάζεται ως έγκλημα, φυσικά, όταν το εξετάζουμε με ψυχρή λογική. Αν το πάμε παραπέρα.. στο θέμα των Αρχών και Αξιών που (οφείλουν να) διέπουν τις ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνία των ανθρώπων, κλπ κλπ, τότε μια απάνθρωπη παράβαση-μια παράβαση που θίγει την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου ή/και εμμέσως μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αρτιμέλειάς του ή/και στο φόνο του από (τυχαίο) τροχαίο -τι θα πούμε δλδ, "ας πρόσεχε" για τον ανύποπτο οδηγό που θα του πεταχτεί μπροστά ένας ανάπηρος ή μια γυναίκα με καροτσάκι, ενέργεια που θα οφείλεται στον (με ευαίσθητα προσωπικα δεδομένα) παραβάτη, ο οποίος θα πάρει το τουτου και θα εξαφανιστεί;- αυτή η παράβαση λοιπόν είναι επίσης έγκλημα εκ προμελέτης.

Αν, επίσης, το μπλογκ του/των κ. funEL καταφέρει να θέσει εκτός παιδειάς ένα λαοπρόβλητο(!!!) απατεώνα που λυμαίνεται τα κανάλια (ενόσω υπνώτει το Ε.Ρ.Σ) και τις τσεπες των "αφελών" που εκμεταλλεύεται ή/και καταφέρνει να δημιουργεί, τόσο το καλύτερο!

Αν το μπλογκ του κ. cyrusgeo, μπορέσει να φωτίσει μερικά μυαλά να εννοήσουν τι σημαίνει λογική σκέψη και να τα απεγκλωβίσει από την επιδημία παράνοιας που κυκλοφορεί ευρύτατα, επίσης Μπράβο του!

Αμα η Πολιτεία ΑΡΝΕΙΤΑΙ να εξυπηρετήσει και να προστατέψει τον πολίτη, ε, ας το πράττουν οι πολίτες μεταξύ τους.

Ερωτώ και πάλι: Εκτός από κριτική και αντίρρηση σε ένα πρότζεκτ που βρίσκεις λαθος, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ΘΕΣΗ που να μην είναι γενικόλογη..?

Γράψε τη σε λίγες γραμμές, ειλικρινά παρακαλώ, μήπως μας διαφεύγει κάτι σημαντικό.. ένας διαφορετικός τρόπος δράσης.. γιατί, πώς να το κάνουμε, ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ.

:-)) σμουτς! κακέ!;-)

Rodia said...

Α! κάτι ακόμα, πριν πάω για νανάκια:
Τι γνώμη θα είχες αν κατάφερνε ο Γάτος (ή κάποιος άλλος) να φωτογραφίσει το αμάξι ΕΠΩΝΥΜΟΥ προσώπου που παραβατεί; κανενός Νομάρχη, Μητροπολίτη, βουλευτή, δήμαρχου, κλπ κλπ..?..
(και αυτοί έχουν ευαίσθητα δεδομένα, έτσι δεν είναι?)

ΑΝΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΑΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ, ΤΩΡΑ ΤΟ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ

..όταν καθένας είχε 2-3 προσωπικούς χαφιέδες, δεν κουνιόταν φύλλο..

Kapetanios said...

Καλημέρα Ροδιά και καλώς όρισες!!
Το καρνάγιο είναι ότι πρέπει για συζητήσεις - καθότι μικρό και ήσυχο- αλλά ας κάνω και εγώ μια δήλωση:)
Βαριέμαι τις α-νοητες ( χωρίς νόημα) συζητήσεις με ανθρώπους που η συμμετοχή τους σε αυτή γίνεται με γνώμονα να διατυπωθούν οι δικές ΤΟΥ και μόνο θέσεις -και μάλιστα με έπαρση- αδιαφορώντας ή και θυμώνοντας με τις θέσεις κάποιου άλλου ας είναι και μειοψηφία!
Και όπως όλες οι συζητήσεις ουσίας( κάτι σαν μελέτη) είναι χρονοβόρες έτσι και θα πρέπει να δεχτούμε την αναγκαστική "πολυλογία" του συνομιλητή μας αλλά και αυτός την δική μας! Γι αυτό γράφε σεντόνια ολόκληρα , θα τα διαβάσω με μεγάλη προσοχή, αλλά μην περιμένεις από εμένα να σου πω σε δυο γραμμές(!!) έναν διαφορετικό τρόπο δράσης, εάν βέβαια πάρουμε σαν δεδομένο ότι 3-4 νοματαίοι που φωτογραφίζουν πινακίδες αυτοκινήτων -ως άλλοι αστυνόμοι σαίνηδες- λέγετε δράση και όχι αντίδραση! Φαντάζομαι ότι ξεχωρίζεις την ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορά ανάμεσα στις δυο αυτές λέξεις! Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεσαι το " δράση" σαν μια κίνηση μέσα από ένα προγραμματισμό ο οποίος είναι ενταγμένος μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ στόχους και ΑΙΤΗΜΑΤΑ κλπ κλπ .
Όπως είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεσαι το " αντίδραση " σαν μια εκτόνωση και τίποτα άλλο κάτι σαν ό,τι να ‘ναι, χύμα στο κύμα , χέσε ψηλά και αγνάντευε και πέτα βοτσαλάκια κλπ.
Πάω να πιω τον καφέ μου στην παραλία Καλαμαριάς-για να ζηλέψεις το λέω- και τα λέμε αργότερα :))
Α και που σαι , με τα πόδια θα πάω.
Α και ξανά που σαι, στο :"Τι γνώμη θα είχες αν κατάφερνε ο Γάτος (ή κάποιος άλλος) να φωτογραφίσει το αμάξι ΕΠΩΝΥΜΟΥ προσώπου που παραβατεί; κανενός Νομάρχη, Μητροπολίτη, βουλευτή, δήμαρχου, κλπ κλπ..?.." η γνώμη μου είναι ΘΕΤΙΚΗ , και με τα τσαρούχια μέσα δηλαδή καθότι οι παραπάνω κύριοι είναι δημόσια πρόσωπα που εγγυούνται και είναι θεματοφύλακες της νομιμότητας (υποτίθεται), σε αντίθεση με τον απλό κοσμάκη που η παραβατικότητα του ή η υπακοή στους νόμους περνάει μέσα από την δυνατότητα του να αντιληφθεί αλλά κα να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες ζωής κάτω από ένα προσωπικό πρίσμα!
Τα λέμε.

Rodia said...

Ωραία λοιπόν! Τώρα που επέστρεψα από την Πλάκα, όπου πήγα με το λεωφορείο και ρούφηξα μια γερή δόση αέρα Ακρόπολης (να ζηλέψεις επίσης!) γράφω 2-3 πραγματάκια:

Βρήκαμε ένα κοινό τόπο, συμφωνούμε στο ότι "το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι"... καλό αυτό, έτσι;

Περί "δράσης" και "αντίδρασης" υπάρχει μια απόσταση μεταξύ μας, στον τρόπο που αντιλαμβάνομαστε δλδ την ενέργεια του Γάτου. Η δική μου αντίληψη είναι ότι πρόκειται για δράση, που ονομάζεται "κοινωνικός ακτιβισμός" και όχι -ΚΑΘΟΛΟΥ- για υστερική αντίδραση.

Οταν έχουμε δεχτεί τη γνωστή παροιμία με το ψαροκέφαλο, και δεν διαφαίνεται τρόπος να ξεβρωμίσει, γιατί να μη προσπαθήσουμε να εξυγειάνουμε το υπόλοιπο ψάρι; Θα μπορούσαμε φυσικά να αποτρέπουμε ψηφοφόρους να αναδεικνύουν πρόσωπα παρανομούντα, αλλά ζούμε στη χώρα που έχει αναδείξει την παρανομία -ή παραβατικότητα- σε ύψιστο προσόν!

Οπότε, επειδή... "ο χρόνος είναι χρήμα" (άλλη μια παροιμία που νομίζω συμφωνείς με αυτή) και μια και ο "παντοδύναμος λαός" κάποτε θα πρέπει να δείξει αυτή τη παντοδυναμία του, γιατί να μη ξεκινήσει από τα μικρά και ασήμαντα;
...κατά τους κρατούντες και τους παραβάτες "μικρά και ασήμαντα" βέβαια... αλλά πολύ σημαντικά για "να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες ζωής κάτω από ένα προσωπικό πρίσμα!" όπως πολύ σωστά γράφεις!

:-)

Kapetanios said...

Χμμμ ..σιγά τον αέρα της Ακρόπολης(κατά το σιγά τα αυγά)!
Η συνέχεια της συζήτησης σε άλλο πιο "αγωνιστικό" θέμα :)))

Μαύρος Γάτος said...

Καπετάνιε

Δεν μού αρέσει να μετατρέπεται μια ιδεολογική συζήτηση σε προσωπική επίθεση. Δεν μού αρέσει επίσης καθόλου η απρόκλητη ειρωνία. Όταν δύο ενήλικες διαφωνούν, μπορεί ο καθένας να κρατήσει τις απόψεις του χωρίς να προσβάλει τον άλλο. Δεν σεβάστηκες αυτές τις αρχές, άρα τέρμα η συζήτηση.

Ένα μόνο θα σού πω, στη γλώσσα της ειρωνίας που πρώτος χρησιμοποίησες: Χαίρομαι που σού έδωσα έναν δίκαιο σκοπό για να αγωνιστείς, το να φέρεις στον ίσιο δρόμο εμάς τους άθλιους που προσβάλουμε την ελευθερία του κάθε Κάφελλου "που δεν έχει λεφτά για πάρκινγκ" ο καημένος να κατεβαίνει από το χωριό του με την αμαξάρα του (γι την αμαξάρα και για τις βενζίνες ΈΧΕΙ λεφτά...) να παρκάρει όπου γουστάρει, ΦΡΑΖΟΝΤΑΣ το πεζοδρόμιο και τις διαβάσεις σε πεζούς, ανάπηρους, γονείς με παιδιά και καροτσάκια, ηλικιωμένους, και που τολμάμε να αποδείξουμε και τα λεγόμενά μας με φωτογραφίες ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΦΕΛΛΩΝ, προσβάλλοντας – κατά τη γνώμη σου – την ιδιωτική ζωή των κατόχων τους.

Kapetanios said...

Γάτε
Ούτε εμένα δεν μου αρέσει να μετατρέπεται μια ιδεολογική συζήτηση σε προσωπική επίθεση.
Δεν χρησιμοποίησα ειρωνεία, περισσότερο καυστικό χιούμορ χρησιμοποίησα σε διατυπωμένες απόψεις. Ακόμη και αυτό όμως ( το καυστικό χιούμορ ) δεν έγινε με σκοπό την προσβολή κάποιου και κακώς το εξέλαβες έτσι. Άποψη σου όμως, άρα σεβαστή. Είπα και στον ημίαιμο το λέω και σε σένα. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχεις σε κάποια κουβέντα εάν νομίζεις ( και μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις συνεχίζεις να νομίζεις) ότι αυτή σε εκνευρίζει ή ότι στρέφεται εναντίον σου! Εγώ δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση (παρά το γεγονός ότι επιτέθηκες, και καλά έκανες, στις απόψεις μου χρησιμοποιώντας ακόμη και προσωπικές αιχμές όπως δυνατότητα αντίληψης κλπ) ότι στρέφεσαι εναντίον μου και έτσι συνεχίζω την κουβέντα.
Στο ένα που μου λες δεν καταλαβαίνω που είναι η γλώσσα της ειρωνείας.
Παρεξήγησες μάλλον. Δεν μου έδωσες κανένα σκοπό για να αγωνιστώ εναντίον σου ή σας. Απόψεις εκφράζεις , απόψεις εκφράζω και τίποτα παραπάνω. Έχω αρκετά πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ απ το να κάθομαι να τσακώνομαι με αγνώστους στο ιντερνετ. Για ποιόν με πέρασες αλήθεια; Την άποψη μου για το νέο σου μπλογκ την ξέρεις όπως και για το παλιό σου . Θεώρησε σαν δεδομένο ότι εκτιμώ ( τις περισσότερες φορές) τον τρόπο που διαπραγματεύτηκες όσα πρόλαβα να διαβάσω στον κύριο χώρο που δραστηριοποιείσαι, όπως θεώρησε σαν δεδομένη την άρνηση μου να δω θετικά την νέα σου προσπάθεια( όσο τουλάχιστον παραμένει σ’ αυτό το στάδιο που βρίσκεται σήμερα). Τόσο απλά . Εδώ μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις και να εκφράζεις όποια άποψη πιστεύεις και υπερασπίζεσαι. Στον μεν καινούργιο σου τόπο δεν θα ξαναποσταρω ούτε και θα τον ξαναεπισκεφτώ ( εκνευρίζομαι εύκολα) σε αντίθεση με το άλλο σου μπλογκ που έτσι και αλλιώς μπαίνω κάθε μέρα. Εάν δεν θέλεις κάνε μου την χάρη να μου το πεις . Δεν γουστάρω να μπαίνω σε αλλουνού χωράφια όταν δεν θέλει. Ή μάλλον θα κάνουμε το ανάποδο , δεν θα ξαναέλθω εκτός εάν με καλέσεις.
Εκτός εάν εννοείς άλλο πράγμα με το "τέρμα η συζήτηση"

Μαύρος Γάτος said...

Βρε Καπετάνιε τί να παρεξηγήσω; Έγραψες ή δεν έγραψες

Δεν σας επιτρέπω να φαντάζεστε ότι "συνεννοούμαστε" την στιγμή που "συνεννόηση" σημαίνει για εσάς να υιοθετήσω πρακτικές το λιγότερο φασιστικές και να πάρω παραμάσχαλα μια φωτογραφική μηχανή διαπομπεύοντας κοσμάκη εις το όνομα μιας -το κέρατο μου- "τηλεθέασης" ενός μπλογκ!!! Έλεος λέμεεεε.

Αυτό νομίζεις πως είναι το κίνητρό μου; Η ... τηλεθέαση του blog;;; Και μετά με λες με συνοπτικές διαδικασίες φασίστα και διαπομπευτή αθώων;;; Και να μην το πάρω προσωπικά;;;;;

Τέλος πάντων, και μόνο από το ότι είμαι εδώ και σού απαντώ μπορείς να καταλάβεις ότι αισθάνομαι φιλικά μαζί σου, αυτό νομίζω είναι φανερό. Αλλά η συζήτηση αυτή τελείωσε.

Kapetanios said...

"Δεν σας ...απο την στηγμή που...
Πόσο πιο σαφές να το κάνω ο έρμος ε πόσο πιο σαφές.
Από την πρώτη στιγμή σου είπα ότι δεν έχεις κακές προθέσεις ( καλά ρε γαμώτο δεν με διαβάζεις καθόλου?) το αποτέλεσμα φοβάμαι!
Ή μάλλον δεν το φοβάμαι ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ γιατί το γνωρίζω.
Μην το συζητάς , απλώς κάτσε και σκέψου. Όχι σήμερα ούτε αύριο μετά από 1-2 βδομάδες και μετά τα ξαναλέμε.
Καληνύχτα σου.